Welkom!

"De Pionier" is de openbare school in Kraggenburg. Dus toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun geloof, cultuur en levensovertuiging. Onze school staat open voor iedereen.Getuige het motto: 'Niet apart.....maar samen'. Wij vinden dat ieder kind zich ontwikkelt op eigen wijze en daar houden wij dan ook rekening mee. Behalve werk- en leergemeenschap is onze school ook een leefgemeenschap, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Door duidelijke afspraken en regels geven we de leerlingen de zekerheden, die ze nodig hebben om zich veilig te voelen, want het zich thuis voelen is de basis voor een optimale ontwikkeling. Bekijk voor meer informatie de presentatie (druk op F11 voor een groter beeld).

Samen met de andere openbare scholen in de Noordoostpolder vallen we onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder.

Bibliobus. Volgende week dinsdagmorgen komt de bibliobus bij school. De kinderen van groep 3 krijgen informatie in de bus. Het is niet de schoolbus maar de reguliere bibliobus. Alle kinderen weten dan hoe ze boekjes moeten zoeken en waar ze de boekjes kunnen vinden, welke boeken er zijn, wat kun je nog meer lenen, enz. Ik denk dat loi pinel iedereen wel weet dat kinderen van de basisschool gratis een bibliobuspasje kunnen krijgen. Elke week dus gratis boeken lenen.

Groep 5 t/m 8.

Vorige week stond er een stukje in over de sinterklaassurprise. Er was nog wat vergeten. Alle kinderen kopen een cadeautje van 4,50 euro. Bij de naam die ze getrokken hebben is ook een verlanglijstje bijgevoegd. Het cadeautje wordt verpakt in een surprise met een gedicht erbij. Zet de naam erop voor wie het cadeau is. Het bonnetje mag ingeleverd worden bij de leerkracht. Het bedrag wordt terug gegeven vanaf 1 dec.. Dit wordt uit de ouderbijdrage betaald. De surprises donderdag 2 dec. Meenemen naar school, liefst verpakt in vuilniszak, tafellaken o.i.d.

Huisvesting.

Een week later dan gepland, zijn er nieuwe plafonds geplaatst in de twee lokalen in de zijvleugel van het gebouw. Dit wordt het domein van de bovenbouw. Peter van Lijnden gaat weer druk aan het schilderen en zo hopen we na het sinterklaasweekend te kunnen verhuizen. Dit zal dan aan het eind van die week plaats vinden. Zoals het nu staat zijn we donderdagavond, 9 december ouders nodig om de grote spullen te verhuizen. Spullen op te hangen e.d.. U kunt zich opgeven.

Uitgangspunten

Op onze school moeten de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn om een kind tot volledige ontwikkeling te laten komen. Sfeer, respect, vertrouwen en veiligheid zijn de basiselementen voor de Pionier. Als we aan deze basiselementen voldoen, kan een kind op onze school zich gaan ontwikkelen, gaan "leren". Alle kinderen zijn van nature nieuwsgierig, willen de wereld ontdekken, willen graag leren. Ze willen er ook zelf iets over te zeggen hebben en zijn gericht op het zoeken naar relaties met andere mensen.

Maar ieder kind is anders, dus leert anders. Deze twee belangrijke zaken zijn de uitgangspunten bij ons onderwijs. het betekent dat we goed naaar kinderen kijken (door observeren en toetsen) en met kinderen communiceren (ze helpen met zich te uiten en met het formuleren van hun gedachten en gevoelens). Zo krijgen we een goed beeld van de behoeftes van ieder kind en kunnen we tegemoet komen aan verschillen. De leerkracht moet hierbij vooral ondersteunen en uitdagen, structuur en hulp bieden, motiveren en stimuleren. We proberen kinderen actief te laten leren: veel doen en veel zelf doen.

loi pinel
Er is op onze school ruimte voor het nemen van initiatieven, het samen met andere spelen, werken en leren. De leerkracht stuurt als vakvrouw/man dat proces. Het concept dat daarbij past is het "ontwikkelingsgericht onderwijs", OGO. Dat wil zeggen dat we steeds rekening houden met de eigen ontwikkelingsdrang die kinderen hebben om de wereld om hen heen te ontdekken. Die omgeving moet wel betekenis voor ze hebben en uitnodigend zijn met activiteiten en materialen die aansluiten bij hun behoeften.